All posts tagged: نظریه‌ انتقادی

به یاد موشه پوستون


نوشته‌ی: کریستف هِسِه
ترجمه‌ی: کمال خسروی


موشه پوستون یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان معاصر در حوزه‌ی نقد اقتصاد سیاسی امروز در سن 76 سالگی درگذشت. آنچه می‌خوانید یادداشت کوتاهی است که «کریستف هِسِه» استاد پیشین دانشگاه «روهر» آلمان (معروف به دانشگاه روهر «سرخ») به هنگام چاپ تازه‌ی کتاب پرآوازه‌ی پوستون، «زمان، کار و سلطه‌ی اجتماعی» در سال 2003 نوشته است. (توضیح مترجم)